El Club habilita aquest espai per a tots els socis i sòcies perquè tingueu la màxima informació vinculada al procés electoral.

Hi trobareu els estatuts del Club, l’Informe de la Junta Directiva sobre el procés de renovació dels òrgans de govern del Club i la convocatòria de l’Assemblea General de Socis.